Profil spoločnostiTange, s.r.o. bola založená v roku 1997. Je dcérskou spoločnosťou akciovej spoločnosti CORRO Sweden, pod ktorú patria i CORRO Bohemia, s.r.o., CORRO Slovakia, s.r.o. a CORRO Hungary, s.r.o.. Tange prevzala svoju činnosť od a.s. CORRO Česko-Slovensko, ktorá začala pôsobiť v roku 1990. To znamená, že na Slovensku sa venujeme tejto úzkej špecializácii s úspechom už 15 rokov. Zdôrazňujeme s úspechom, nakoľko za celú svoju činnosť sme sa nestretli s reklamáciou na aplikáciu materiálu STERIDEX.

STERIDEX je mimoriadne vhodný do vysoko rizikových prostredí v nemocniciach - operačné sály, centrálne sterilizácie, hematológia, JIS, laboratória a pod. kde účinne bráni nákaze zlatým stafylokokom, tvorbe baktérii a pliesní.

TANGE, s.r.o.
Hradská 48B
821 06 Bratislava

E-mail: info@steridex.sk
Mobil: 0903/228 613