Ochrana pred Zlatým stafylokokomVzhledem k tomu, že staphylococcus aureus rezistentní na meticilín – bakteriální „superman“ zdravotnických zařízení – se v současné době vyskytuje ve většině nemocnicí v Británii, nikoho nepřekvapí, že smrtící stafylokok se pravidelně dostává na přední stránky novin. Jeden týdeník ve svém nedělním vydání dokonce vyhlásil tažení proti vládě, aby podnikla bezodkladné kroky v prevenci proti zlatému stafylokoku. Nyní se iniciativě dostalo sluchu Ministra zdravotnictví Johna Reida.

Zmíněný mikroorganismus, zlatý stafylokok rezistentní na meticilín, dokáže odolat téměř všemu, co má lékařská věda k dispozici, a zdá se, že je čím dál tím rezistentnější na antibiotika. Antibiotika se postupně dostala do potravního řetězce a lidé si na ně vytvořili větší rezistenci, což má za následek zvyšování objemu předepsaných dávek léčiva v posledních dvaceti letech.

Zlatý stafylokok se může vyskytovat na kůži a v nose, aniž působí potíže. Je to však zákeřná baktérie, a jakmile pronikne do těla, je velmi těžké ji zahubit. Jestliže stafylokok pronikne ranou, oděrkou nebo při nitrožilní injekci do těla, může v nejtěžších případech způsobit amputaci končetiny nebo dokonce smrt. První epidemie zlatého stafylokoka se vyskytla v 80. letech, kdy zemřelo 9 osob a více než 500 jich bylo nakaženo.

Současné statistiky zlatého stafylokoka jsou šokující a odborníci vyzývají zdravotnická zařízení, aby krizi řešila. Poslanec Edward Leigh, předseda Výboru Dolní sněmovny pro vládní výdaje a účty, říká: „Zdravotnictví může dělat při boji s tímto problémem více. Je třeba situaci řešit jako prioritu a je třeba na ni vyčlenit adekvátní prostředky.“

V roce 2003 bylo v nemocnicích v Británii zaznamenáno 7 227 případů nákazy zlatým stafylokokem – na tuto hodnotu vzrostl předchozí údaj, 4 767 případů, za pouhý jeden rok. Počet úmrtí na tuto infekci se za posledních deset let ztrojnásobil na celkový počet cca 2 000 úmrtí ročně, což britské zdravotnictví stojí každý rok 1 miliardu liber šterlinků. Tento problém je tak frekventovaný, že zlatým stafylokokem se nakazí každý šestý pacient na jednotce intenzivní péče. Stát čelí možným náhradám škod ve výši mnoha milionů liber, protože infikovaní pacienti a jejich rodinní příslušníci podávají masově žaloby o odškodné. Jistý advokát v Glasgow zastupuje 50 osob a předpokládá se, že odškodné v nejvážnějších případech se bude pohybovat v šestimístných číslech.

Úhelný kamenem šíření baktérie je hygiena. Podle studie Komise pro zvyšování kvality zdravotní péče patří britské nemocnice k nejšpinavějším v Evropě a podle zprávy Královské zdravotnické školy tvrdí sestry z rozvojových zemí, že pokoje jsou špinavější než v určitých oblastech Afriky a východní Evropy – což Ministerstvo zdravotnictví odmítá. Zlatý stafylokok se ovšem údajně téměř nevyskytuje v soukromých nemocnicích a je daleko menším problémem v nemocnicích v ostatních částech Evropy.

Část problému s hygienou ve státních zdravotnických zařízeních se klade na vrub najímaní externích úklidových firem. Poskytovatelé těchto služeb údajně řádně neuklízejí pokoje a nedodržují základní hygienická pravidla, čímž přispívají k šíření baktérií a infekcí. Úklidové předpisy často nedodržují externí firmy, které pracují s napjatými rozpočty; je zde jasná motivace ziskem. V dřívějších letech nesly veškerou odpovědnost za udržování čistoty na pokojích zdravotní sestry, které mají evidentně lepší povědomí o nutnosti přísných úklidových předpisů a likvidaci infekcí.

Ministerstvo zdravotnictví v současné době hodnotí čistotu nemocnic podle barev na semaforu, kde zelená barva znamená vysokou úroveň, oranžová uspokojivou úroveň a červená nevyhovující úroveň, kterou je nutné okamžitě zlepšit. Výzkum provedený v tomto roce však prokázal, že neuvěřitelné dvě třetiny ze 40 nemocnic s nejvyšším výskytem případů nákazy zlatým stafylokokem byly paradoxně označeny z hlediska čistoty jako „zelené“ a ostatní nemocnice byly hodnoceny barvou oranžovou.

V boji proti zlatému stafylokoku se klade důraz na osobní hygienu lékařů a sester a zejména mytí rukou po každé prohlídce, protože baktérie se přenášejí tělesným kontaktem. Je šokující, že mnoho lékařů údajně nedodržuje tato základní pravidla, přestože je to pro správnou hygienu nezbytné.

Mytí rukou a osobní hygiena jsou sice základním prostředkem k hubení a snad i vymýcení zlatého stafylokoka, ale existují další faktory, které je třeba zvážit, zejména proto, že na suchých místech vydrží stafylokok aktivní až půl roku. Poslední výzkumné projekty naznačují, že zlatý stafylokok se dokáže množit na svislých a vodorovných plochách a je možné se nakazit zejména při kontaktu se stěnou. Je také pravděpodobné, že lékaři a zdravotnický personál zanechávají baktérie na stěnách, když se dotýkají míst okolo vypínačů, vodovodních kohoutků a podobného zařízení, a baktérie se tak mohou snadno přenést na další osoby, jestliže se dotknou téhož místa.

Na trhu jsou k dostání hygienické netoxické nátěry na stěny na vodní bázi, které aktivně hubí zlatého stafylokoka a byly by další zbraní v nemocničním arzenálu obranných prostředků proti bakteriální nákaze. Např. společnost Liquid Plastics Limited (LPL) vyrábí nátěry, které ověřily nezávislé kontrolní orgány a které prokazatelně nabízejí kompletní obranný mechanismus proti většině baktérií, které způsobují nákazy z nemocničního prostředí, v našem případě proti zlatému stafylokoku. Do polymerové matice nátěru je vloženo několik aktivních složek, které se nevyluhují a neustále aktivně hubí zlatého stafylokoka po celou dobu životnosti nátěru. Nátěr vydrží nejméně třikrát až čtyřikrát déle než běžné nátěry. U speciálních hygienických nátěrů vyráběných společností LPL nesnižuje omývání schopnost nátěru bránit množení bakterií. Při opakovaném omývání se pomalu rozruší povrch nátěru a uvolní se další aktivní složky, které jsou rovnoměrně rozloženy po celé jeho tloušťce, a nátěr je tak neustále účinný.

Nemocnice obvykle aplikují při renovacích běžné nátěry, což je pochopitelné, vezmeme-li v úvahu, s jak napjatými rozpočty musejí obvykle pracovat. Běžné nátěry jsou však omezeny svou konstrukcí. To znamená, že mohou praskat a odlupovat se. To představuje problém, protože baktériím se v prasklinách dobře daří. Baktericidní nátěry navíc obsahují aktivní složky, které baktérie hubí, avšak z běžných produktů se uvolňují luhováním. V některých případech se zároveň s nimi ve stopovém množství uvolňují jedovaté chemikálie, což znatelně omezuje šíři aplikace. Postupem času se čištěním ředí a smývají aktivní složky, a přestože nátěr může zůstat neporušen, jeho schopnost hubit baktérie se za relativně krátkou dobu doslova vypaří. Takový nátěr pak nemá jako hygienický prostředek žádnou hodnotu.

Je možné prokázat, že používáním hygienických nátěrů se ve zdravotnickém sektoru dosáhne významné sekundární ochrany ve všech situacích, které vyžadují zvýšenou hygienu a kde by se daný povrh za jiných okolností ošetřil běžným nátěrem. Hygienické nátěry splňují náročné ekonomické požadavky – jsou totiž cenově srovnatelné s kvalitními běžnými nátěry, přičemž nabízejí několik podstatných výhod, např. delší účinnou životnost a naprostou likvidaci zlatého stafylokoka. Na aplikaci těchto materiálů není třeba vynaložit více práce než na aplikaci běžného nátěru.

Na jedné straně by se hygienické nátěry měly naprosto běžně používat ve vysoce rizikových oblastech, kde je velká pravděpodobnost výskytu zlatého stafylokoka, např. na jednotkách intenzivní péče, ale stejně tak by se měly používat v bezrizikových místech, např. na pokojích pacientů, chodbách a v ordinacích. Zejména je důležité zvážit aplikaci na pokojích, protože pacienti se častěji nakazí zlatým stafylokokem během pooperační péče než během zákroku.

Hygienické nátěry mohou hrát v boji proti infekcím významnou roli. Za nulový příplatek nabízejí míru ochrany proti nebezpečným baktériím, jakou nenabízí žádný běžný nátěr. Představují ideální řešení při likvidaci zlatého stafylokoka a mohly by podstatně snížit ekonomickou zátěž ve výši 1 miliardy liber, kterou stafylokok způsobuje ve formě odškodnění vyplaceného pacientům, kteří se v některém z britských zdravotnických zařízení nakazili touto nebezpečnou baktérií.STERIDEX je mimoriadne vhodný do vysoko rizikových prostredí v nemocniciach - operačné sály, centrálne sterilizácie, hematológia, JIS, laboratória a pod. kde účinne bráni nákaze zlatým stafylokokom, tvorbe baktérii a pliesní.

TANGE, s.r.o.
Hradská 48B
821 06 Bratislava

E-mail: info@steridex.sk
Mobil: 0903/228 613