KontaktTANGE, s.r.o.
Hradská 48B
821 07 Bratislava

IČO: 35727039
IČ DPH: SK 2020242004
Bankové spojenie: Tatra Banka 2623023822/1100

E-mail: info@steridex.sk
Mobil: 0903/228 613

Ochranný náter STERIDEX má dlhodobú antibakteriálnu účinnosť na vegetatívne formy mikroorganizmov a baktérií, a že pri zabránení usadzovania sekundárnych nečistôt je možné náterom STERIDEX úplne zabezpečiť praktickú prevádzkovú sterilitu akýchkoľvek povrchov.

TANGE, s.r.o.
Hradská 48B
821 06 Bratislava

E-mail: info@steridex.sk
Mobil: 0903/228 613